Evolucionem! L’associació ASCAMIL es converteix en FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL ASCAMIL

16 abril, 2024 | Sin categoría | Por Admin | 0 Comentarios

Durant la passada assemblea del 20 de febrer va quedar aprovada per unanimitat dels assistents, la transformació de la nostra associació en FUNDACIÓ.

Entre les principals finalitats de l’associació hi ha la de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, essent les seves finalitats clarament sense ànim de lucre. Donat que el seu objectiu es destinar els seus rendiments i els recursos obtinguts al compliment de finalitats d’interès general, es considera que la figura de Fundació és la més adequada.

La Fundació, per tant, segueix essent també una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts. La Fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL ASCAMIL.

La nostra Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.