Molt important! Beneficis fiscals de les donacions a la Fundació ASCAMIL

16 abril, 2024 | Sin categoría | Por Admin | 0 Comentarios

A la darrera assemblea es va decidir, entre altres coses, convertir-nos en FUNDACIÓ. En aquests moments estem en procés de conversió, tot i que tècnicament ja ho som des que es va prendre la decisió.
Això obre noves possibilitats i genera molts profits, tant per a l’Entitat com per a cada un dels qui coopereu.
Un canvi important es que, a partir d’ara, els qui col·laboreu passareu de ser associats a ser donants. No hi haurà modificació ni en les quotes ni en la periodicitat amb que es carreguen.
Com es va detallar a l’esmentada assemblea, les donacions fetes en un any determinat són fiscalment deduïbles a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que es declara a l’any següent. I l’estalvi és prou important! Hi guanya tothom , Fundació i donant.
Anem a posar un exemple real d’aquesta millora:
Actualment la donació trimestral és de 60 euros, es a dir, 240 euros anuals.
Segons la legislació vigent, els primers 250 euros que es donen tenen una deducció del 80%. Els següents, del 40%.
Així doncs, a l’IRPF de l’any següent, la deducció redueix la quota resultant, segmentant-se en la part estatal i la part autonòmica.
Vol dir que del que haguem de pagar per l’impost, gràcies a la donació esmentada de 240 euros, recuperem 192 euros, amb el que
el cost real de la donació haurà estat de tant sols 48 euros a l’any
sobre una donació de 240 euros anuals.
Amb aquesta important deducció,
una donació de 567€ tindria el mateix cost real que ara, 240€.
Altrament dit, a partir d’ara, per suportar el mateix cost de 240 euros any, gràcies a la deducció fiscal, podem fer una donació real de 567 euros, ja que 326 euros els recuperem en l’IRPF de l’any següent:
DONACIÓ de 567 euros
Primers 250 euros → deducció de 200 euros → cost real 50 euros
Segons 317 euros → deducció de 126,80 euros → cost real 190,20 euros
TOTAL DONACIÓ: 567€ → TOTAL DEDUCCIÓ: 326,80€ → TOTAL COST REAL: 240,20€

Volem animar-vos a participar d’aquesta millora!
Si us trobeu còmodes amb l’aportació dels 240 euros anuals, que representen 4 aportacions anuals de 60 euros cada una (0,67€ al dia),
Us convidem a incrementar aquesta donació fins als 567 euros anuals.
Les butxaques no ho notaran un cop practicada la deducció a l’IRPF!
Per portar-ho a terme, podeu trucar a la Roser (de 12 a 14 hores) al telèfon 638 484 456 i al desembre es giraria la donació per la diferència, es a dir, 327€ (567-240). D’aquesta forma es faria còmode en coincidir amb la paga extra, i aquesta aportació extraordinària quedaria el més proper possible a la declaració de l’IRPF de l’any següent, per així gaudir de la bonificació, quina quantitat coincidiria en l’import: 326,80€.
Per últim, indicar-vos que l’aportació feta ara a l’abril ja computa a efectes fiscals com a donació a la fundació, pel que ja queda subjecta a deducció a l’IRPF.